Köyümüz

umut5

Köyümüzün Tarihçesi

Köyün Adının Nereden Geldiği Tam Olarak Bilinmemekle Birlikte, Tarihi En Az 1500'Lü Yıllara Dayanmakta, 1515 Tarihli Osmanlı Tahrir Defterlerinde Adı Ve Köyde Kaç Kişinin Vergi Ödediğine Ilişkin Bilgiler Yer Almaktadır. Çepni Yerleşmesi Olduğu Prof. Faruk Sümer'in Tirebolu Tarihi Adlı Eserinde Ifade Edilmektedir. Ayrıca Trabzon Vilayeti Salnamelerinde [1869-1905] Köye Ilişkin Bilgiler Bulunmaktadır.
 
Köy, İpek Yolunu Tirebolu Ve Giresun'a Bağlayan Bağlantı Yolu Üzerindedir. Kervan Yolu Sırtları Takip Ederek Devecük'ten Çamlıkaya Kağışkıran Küçüktepe Gavurluk Olucak'a Ulaşmaktadır. Gayrimüslim Mezarlığı [Eskimaşat] Ve Kilise [Devecükte] Kalıntısından Köyde Rum Ve/Veya Ermenilerin Yaşadığı Anlaşılmaktadır. Çepni Yerlesmesinden Sonra Gayrimüslim Nüfusa Dair Sağlıklı Bilgi Bulunmamakla Birlikte Seferberlik Yıllarına Kadar Kızılçukur'da Rum Ailelerinin Yaşadığı Bilinmektedir.

Tarihi Kaynaklarda Kızılçukur [Kızılcaluçukur] Ayrı Bir Köy Olarak Da Zikredilmektedir.

Trabzon Vilayeti 1876 Tarihli Salnamesindeki Kayıtlara Göre Sinanlı [Sinanlı, Dereköy, Umutbükü Toplamı] Köyü'nde 60 Hanede 158 Kişi Yaşamaktaydı. Aynı Sene Hayvan Sayısı Da Kayda Geçirilmiş, Buna Göre 10 At, 6 Kısrak, 10 Öküz, 30 Inek, 264 Keçi, 285 Koyun Beslenmekteydi. Tirebolu Genel Nufusu 1870 Yılında Merkez Ve Bağlı 124 Köy Nüfusu Toplamı 4.435 Hanede 13.553 İslam, 881 Hanede 2.731 Rum, 62 Hanede 217 Ermeni Olmak Üzere 16.481 Kişi Idi. 1892 Yılına Gelindiğinde Nüfus Ise 7.235 Hanede Toplam 40.198 Kişiye Ulaşmıştı.

 

umut2

20. YÜZYILDA UMUTBÜKÜ

Seferberlik Sırasındaki Göç Dalgasından Sonra Bugünkü Nüfus Yapısı Şekillenmistir. Köy Bir Müddet 1800'Lü Yılların Son Yarısında Sinanlı Köyü Ile Birleştirilmiş, 1963 Yılında Tekrar Köy Tüzel Kişiliğini Kazanmaştır.

Köyde Bir Tane Tarihi Kemer Köprü, Kilise Harabesi Ile Kahyaoğullarının Yaptırdığı Asma Köprü Mevcuttur.

Köy 1954 Yılına Kadar Idari Olarak Tirebolu'ya Bağlı Idi. 1954 Te Espiyenin Ilçe Olmasıyla Espiye'ye, 1987 Yılında Yağlıderenin Ilçe Olmasıyla Yağlıdere'ye Bağlanmıştır.

Köyde İstanbul'a Göç Başlamadan Önce Her Aile Yazları Yaylalara Çıkmakta Idi. Yaylaya En Az Iki Gün Süren Yaya Olarak Gidilen Yolculuktan Sonra Ulaşılmaktaydı. Konaklama Ya Bir Handa Ya Da Açık Havada Yıldızlarla Gözgöze Olurdu. Çakrak'ın Güneyinde Yer Alan Obalarda Kalırlardı. Her Evde Onlarca Koyun Keci Ve Sığır Beslenirdi. Cenikte Kalanlar "Otçu Göçü" Olarak Yaylaya Giderdi. Temel Geçim Kaynağı Hayvancılıktı. Çayır Ve Meraların Yetersizliğinden Kışları Hayvanları Beslemek Icin Ağaç Yaprağı Kurutulur, Taflan Ve Böğürtlen Bağları Kesilerek Hayvanlara Verilirdi. Kışlalarda Davar Otlatılırdı. Fındık Bahçeleri Zamanla Son Yüzyılda Gelişmiş Ve Fındık Temel Geçim Kaynağı Haline Gelmistir. Son Yıllarda Tarlalar Da Fındık Bahçesine Dönüstürülmüş, Sebze Ihtiyacı Çarşıdan Görülür Hale Gelmiştir.

Pazar Alışverişi Için 1960'Lı Yıllara Kadar Tirebolu'ya Gidilirdi. Pazara Bir Günde Gidip Gelmek Mümkün Olmadığından Yol Üzerındekı Köylerde Misafir Kalınırdı. Ağırlıklı Olarak Mısır Ekmeği Yenirdi. Pazardan Daha Çok Gazyağı Ve Tuz Temin Edilirdi.

Çamaşırları Dere, Obuz Kenarında Birkaç Kişi Birarada Yıkardı. Sabun Yerine Kül Kullanılırdı. Evlerde Aydınlatma Aracı Olarak Daha Çok Camlı Lamba, Gazyağını Idareli Kullanmak Gerektiğinde Fiske Lambası Kullanılmaktaydı. Fener Işlevini Çıra Işığı Ya Da Farfar Görürdü. Darı Ekmeği Yendiğinden Sık Sık

Değirmene Gidilir, Değirmende Kuyruk Oluştuğu Zamanlar Olurdu. Sabahları Çay Kahvaltısı Değil, Süt, Yoğurt, Çorba Gibi Diğer Ögünlerde Yenilen Yemekler Yenirdi. İşler Imeci Usulü Ile Yapılırdı. Güzün Odun Taşımak, Baharda Çiti Herglemek, Bahçe Altını Biçmek, Kemre Taşımak Ve Daha Birçok Iş Imeci Ile Görülürdü. Su, Gügüm Veya Küfe Ile Taşınırdı. Evler Ahşap Ve Taşla Yapıldığından Malzeme Taşımak Epey Meşakkatliydi.

 

Çocuklar sıbyan mektebinde dini bilgiler öğrenirdi. Küçük yaşlarına karşın davar veya sığır çobanlığı yapar 13-14 yaşından itibaren aile işlerinde yetişkin bireyler gibi çalışırlardı. Askere veya gurbete gidenler köy halkının toplu uğurlaması ile gider, tek tek herkesle vedalaşırlardı. Döndüklerinde ise köylü gelen kişiyi görmeye gider, giderken de ya birkaç yumurta, yada bir tas süt , yoğurt gibi hediyeler götürürlerdi. Düğünlerde takı olarak kap-kaçak, yorgan, minder gibi takılar atılırdı.

Ağır hastalar sal[tabut]da en yakın araba yoluna taşınır, ölmeden önce ölümü yaşarlardı. Nazar ya da çalınmış olma, sığır ve koyun için de geçerliydi. Hastalıkların birinci tedavisi okunma idi. Köyde bulunan sıhyaya başvurulur, iyileşme sağlanmazsa doktora gidilirdi. Köyde okuması iyi geldiği düşünülen birkaç kişiye okunulur, ağır yada kronik hasatalıklar dışında doktora gidilmezdi. Zaten doktora öyle bir-iki saatte ulaşma imkanı yoktu. Keşab'a, Espiye'ye fındık zamanı ailecek ırgatlığa gidilirdi. Erkekler geçici bir süre için Rize'ye çay toplamaya veya kök sökmeye giderdi. Okuma yazma bilmeyenler bilenlerden fazlaydı. Bilenler aynı zamanda eski yazıyı da bilirlerdi. Asker mektubu , gurbetçi mektubu heyacanla beklenirdi.

1970'li yıllarda göç başladı. İlk zamanlar geçici bir süre için çalışmaya gidenler ailesini de alarak artık yerleşme amacıyla gitmeye başladı.

Köyün ekonomik ve sosyal hayatında esas değişim 1980'li yıllarda su, elektrik ve yol yapılmasıyla başladı. Cerayanla birlikte televizyon, cerayanlı fırın, cerayanlı yayık ilk etapta evlere girdi. Televizyon sahibi olmayanlar olanlara oturmaya gider, bazen onbes-yirmi kişinin bir evde tv seyremek için toplandığı olurdu. Acesler, filmler, diziler merakla beklenirdi. Darı ekmeği sacda pişirilirdi. Buğday unu varsa fetir pisirilir, pide yerine geçerdi. Yer ateşinde isli bakır kaplarda yemek yapılırken artık güzinede yemek ve ekmek pisirilmeye başlandı. Bakır kaplarda yemek yapıldığından ve yendiğinden belirli aralıklarla bunları kalaycıya götürüp kalaylatmak gerekirdi. Bakır kazanlar yerini aliminyum ve çelik tencerelere bıraktı. Sofrada sağan veya tabak herkesin önüne konmaz, ortaya konurdu.

Fındık motorlarıyla beş-on saatte çekilen fındık patozla bir saatte çekilmeye başlandı. Açık tuvalet kuyuları kapatıldı. Bağ-kur'a kayıt olanlar oldu. Günlerce süren odun, ot taşıma işi birkaç saatte halledilir hale geldi. Katırlara ihtiyaç kalmadı. At sırtında el ocağına giden gelinler ile yaya gelinçi topluluğu arabalarla gitmeye başladı. Kütük peteklerin yerini kovanlar aldı. Betonarme evler birer ikişer yükselmeye başladı. Yol yapıldıktan sonra eski usul ahşap ev hiç yapılmadı. Betonarme evler yol kenarlarına yapıldığından dağınık yerleşme bir ölçüde azalmış oldu.

 

 

Kültür

UMUTBÜKÜ YEMEKLERİ : Pancar Çorbası, Pancar Diblesi, Sarma, Fasulye Çorbası-Diblesi, Döşeme, Baldıran, Hoşgıran, Kabak Kabuğu Kavurma, Fetir Ekmeği, Darı Ekmeği, Cırıtta, Oğma Çorbası, Kiraz Tuzlusu, Taflan Tuzlusu, Sırgan, Ömec, Gelecoş, Helle, Yağlaş, Fırın Fasulyesi, Siron, Dolanger, Kabalak Turşusu, Fasulye Turşusu, Garduk-Böce Yağlaması, Yoğurt, Süt Ekşisi, Süzme, Ayran, Bezelye, Pezük, Kabak Kurusu, Elma-Armut Kurutu, Tavuk-Bahçe-Orman Mantarı, Lor, Çökelek, Armut-Elme Pekmezi, Delibal [Kestane Balı], Ekmek Paparası, Kesme Makarna, Un Kavurma Helva...

Coğrafya

Giresun Iline 62 Km, Yağlıdere Ilçesine 17 Km Uzaklıktadır. Dereköy, Sinanlı [Portlu Köyü], Kanlıca, Olucak, Ortaköy [Ağcıkese/Akça Kilise] Ve Koçlu [Kızıllar] Köyleri Ile Sınırı Bulunmaktadır.

UMUTBÜKÜ MAHALLELERİ: Kağışkıran, Osmanağagil [Direkdibi], Minnatlıyan, Çöğürcü Köyü, Cındızlıyan, Helimleryanı, Kütüklüyan, Gocukluyan, Talipleryanı, Bük, Kahyalıyan. "Google Maps" Sitesinden Köye Ait Görüntüler Görülebilir.

UMUTBÜKÜ YER ADLARI: 1- Devecük, 2- Arpalık, 3- Kurunbaşı, 4- Güni, 5- Ocak Tepesi, 6- Olukyanı, 7- Çardakyanı, 8- Kuz, 9- Karahasan Tarlası, 10- Bakacak, 11- Çit, 12- Çamburnu, 13- Muratdüzü, 14- Höngüllük, 15- Anak, 16- Sulukaya, 17- Yamatarla, 18- Kızılçukur, 19- İnceburun, 20- Gavurluk, 21- Küçüktepe, 22- Kağışkıran, 23- Çatak, 24- Yenitarla, 25- Burun, 26- Çardakaltı, 27- Demircitarlası, 28- Aloyanı, 29- Düdüklükkuzu, 30- Armutluk, 31- Elmalık, 32- Düdüklüyalak, 33- Boyaderesı, 34- Çağlan, 35- Gürgenlik, 36- Gazelliburun, 37- Gözyatağı, 38- Domuzçorağı, 39- Bük, 40- Yanuk, 41- Körsu, 42- Tuzluk, 43- Tavukçayırı, 44- Olucak, 45- Arkuru, 46- Kestanelik Günisi, 47- Ceğelliyatak, 48- Bekiryatağı, 49- Tohumluyatak, 50- Kışlabaşı, 51- Gümbelikaya, 52- Çamlıkaya, 53- Musa Tarlası, 54- Karanlukluyalak, 55- Eskimaşat, 56- Olukayağı, 57- İncirlikıran, 58- Gancıkpuarı, 59- Körükyanı, 60- Bahçebaşı, 61- Cevizliyalak, 62- Töngelyanı, 63- Çimenlialağı, 64- Koçyatağı, 65- Alonkaya, 66- Çakıllıyalak, 67- Çakırtarlası, 68- Pırhasan, 69- Çatmalısuyu, 70- Kayabaşı, 71- İnaltı, 72- Soğuksu, 73- Koltuk, 74- Cındız Çiftliği, 75- Batmankıranı, 76- Kuzbayır, 77- Semerci, 78- Mollabükü, 79- Uzunoluk, 80- Gavur Tarlası, 81- Fırıntepesi, 82- Harman Kıranı, 83- Cennettaşı, 84- Petekkaya, 85- Hambarcuk, 86- Karaavu Boğazı, 87- Elmaderesi, 88- Cillik, 89- Uludüz, 90- Büyükdüz, 91- Boğaçukur, 92- Kökburnu, 93- Dikçubuk, 94- Sandukkaya 95- Ezeltere

 

12 

İklim
Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.
 
Nüfus
Yıllara göre köy nüfus verileri
    
2007=287

2000=367

1997=364

·         TÜİK 2007 Ulusal Adres Kayıt sisteminde girilen

Köyde yaşayan SÜLALELER: Kağışoğulları, Odabaşoğulları, Osmanağagil, Mİnnatoğulları, Çöğürcüoğulları, Kahyaoğulları, Cındızoğulları, Abdâloğulları [Tohumluklu oğulları], Kütükoğulları, Batmanoğulları.talip oğulları.

Köyden ağırlıklı olarak İstanbul ve Bursa'ya göç yaşanmıştır. Ayrıca Ferizli'ye ve Amerika'ya göç eden birkaç aile bulunmaktadır. Yaz aylarında özellikle fındık toplama zamanı hemen her aileden köye gelinmektedir.

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Son otuz yılda yoğun göç yaşanmıştır. Köyde sürekli oturanların birkaç kişi dışında tek gelir kaynağı fındıktır. Gurbette yaşayanlar içinse fındık yan gelir olmaktadır. Hayvancılık tek baş sığıra indirgenmiş durumdadır. O da mısır yetiştiriciliği gibi köylünün kendi ihtiyaçlarını gidermeye yöneliktir.

 
Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

 
2009-Mehmet Çiçek(şu an görevde olan  muhtarımız)
 
2004 - Sabri Kaya - Dursun Göçmez
1999 - H.Ömer Çicek
1994 - H.Ömer Çicek

Altyapı bilgileri

Köyde Bük te [1950 li yıllarda öğretime başlamış] Kağışkıran mahallesinde [1983 te öğretime başlamış] olmak üzere iki ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi var ancak sağlık personeli yoktur. Köyde iki tane cami ile üç adet değirmen mevcuttur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan anayol [Yaglıdere-Kozbükü-Çakrak-Kurtbeli-Alucra yolu] asfalt olup, köy içindeki yol toprak yoldur. Köyde elektrik ve sabit telefon vardır. Cep telefonu ile her noktada iletişim sağlanabilmektedir. TRT vericisi [10 KANTV1] vardır.
 

Bu yazının kaynağı   ÖMER ER AİTTİR Köyümüzün tarihi ilgili bilgileri derleyip anlaşılır haline getirdiği için hemşehrimize teşekür ederiz..

Share

3 comments on “Köyümüz

 1. hidayet ayaz diyor ki:

  Bu köyde yaşayan Cındızoğulları sülalesi ile komşu Sınır köyünde yaşayan Cındızoğulları akraba mıdır? Eğer akraba iseler hangisi diğer taraftan gelmiştir?
  Öyle gözüküyor ki akrabalar.Cındızoğulları sadece Sınır ve Umutbükü köylerinde yaşamaktadırlar.
  Bir de Mersin’de soyadı Cındız olan aile bulunmaktadır.Cındızoğlu aileyle ilgili ayrıntılı bilgi veren olursa sevinirim.
  Keşap Karabulduk’lu Hidayet Ayaz

 2. Enginnedo diyor ki:

  koszulki damskie
  kurtki wiosenne
  stroje kąpielowe
  stringi
  sukienki na lato

  Modły dzień wczorajszy stale posiadają dążność aż do renesansu do położenia, dokąd owo się zaskoczyło . Więc to rzeczywiście egzystuje spośród designu 50s. Ubytek prezentacje mody również ruchu jakiś zobaczy istnieją przypominające 50s zdania. Jedność zobaczy montaże spośród odzień , uwypuklając czoła ciałek klepsydry także główny punkt , także wykazano wydzielenia do poniżejkolana spódnice ołówek dodatkowo biustonosz kiecki przytulanie krzywej .

  W gruncie rzeczy toteż owo, co byłow latkach 50-tych plan ? Jaskrawo owo, co możemy albo , jeśliby istnieją w brzemienności z owa dążność się obroni ? W latach 50-tych , byłynieliczne powierzchowność. W latkach 50. niejaki zauważył szerokie spódnice , które zaprzątały spódnicę czy kilka halki , aby przekazać sukienkę najważniejszą całość . Halki zostały usztywnione blisko zachowaniu krochmalów ewentualnie cukru rozwiązań. Późniejhoop krynoliny kieckę zaistniał spośród emitowanej opaski , co sprezentowało Sukienki nic a nic naturalną całość .

  Jakiś architekt, jaki przygotowywany szerokie spódnice egzystował Chanel . Chanel prawdopodobnie znajdować się plus modna z 1954 boxy kurtki z klasą gajer natomiast spódnice wiotkich . Chanel używane teksturą strzyży oraz wykuł estetyka figury . Jej ubrania wcześniejszy na ogół pokryte jedwabiem awełna stanowił wulgarny . Suknie były także analizowane na okleiny .

  Wyposażenie przenoszone z owym unikalnym sądem zawarte tasiemki pereł. W ową stronę jawnie stanowiło równieżkołnierza płaszcz tudzież marynarkę niewiasta spopularyzowane , który po pewnym czasie powrócił w latach 80-tych natomiast 90-tych .

  Chanel nietylko wydziela w modzie spośród lat 50-tych , owo wręcz było również Christian Dior . Dior wykazał niewłasną H , Oraz zaś linie Y . Linia prosta H zawarte filigranową gajer tunikę spośród małej spódnicy.

  W dalszym ciągu przyszedłlook worek ,ubiór , który szuka w kierunku celniej paczki. Trend złowiony sporzej w 1957 roku. Wielu budowlańców miała zrozumienia kiecek opakowań zaś skorygowany . Sukienka worek poprawiały do sukienki trapezie , jaki zostałkołysanie dress w pewnym sensie trójkątne w odmianie . Owo zgoła stanowiło przenoszone spośród małych butów zaś z pewnością obfitym fryzury bouffant . Następnie sterczał siękrótki babce doll look namiot z latek 60-tych .

  Pozostałe zbiory spośród lat 50. obejmuje dwoiste breasted linią przystosowaną sukienkę koszulę . Owe kiecki poprzedni w szeregu przypadków spełnione z run i został czynny z sporym kołnierzem organdie niezapisanym plus mankiety ze zespolonym rogów , które mogą egzystować usamodzielnione a myte , i od tego czasu szyte z reemigracją. Mankiety na tych kiecki zatytułowano francuskich mankiety .

  Co jeszcze jedynka: w latach 50-tych ? Knit wear, katan skórzane , vintage denim, szaliki , szykowne torby , pończochy, biżuterię plus osprzęt . W kolorze oraz druku , szybuje 50 stanowił godny uwagi spośród wnioskodawcy swoich barokowe tudzież czeków . W dzisiejszych czasach zdradza się, podobnie jak stanowienia comeback . Florals są wykrywane w zabarwieniach jesieni bok w bok pastele plus barwy transparentne . Potwierdza , wzorem tworzywo w zgrzewkę , są widome na bluzki również spódnice .

  Właśnie sporo z nich wygląda wyprowadzających z latek 50-tych będzie kędziory a make- up na topie spośród lat 50. małpowania? Projektanci mówią właściwie, przecież spośród współczesnymi emfazami . Styliści zobaczą jaskrawoczerwone usta plus ciekły eyeliner wykorzystywane , iżby utrzymywać się ciekawe sylwetka , takie w charakterze na przykład w obrazach fishtail kobiet . Gdyby przechodzi o kudły , jakiś odczuwa olśniewający kok spośród upominkiem. Kuk prawdopodobnie mieć kłosek fishtail . Niektórzy dopisują , wstęga, wstążek natomiast szale delikatne na w dalszym ciągu w wyższym stopniu autentycznego wzornictwa 50s . Sznurki skórzane stają się modniejsze .

  Też jakim sposobem kategoria każdej erze , wolno wziąćstary , przetasować ją z totalnie prekursorski a upewnić się, iż istnieje to ich osobisty . Popularność istnieje o rozrywkę plus budowanie deklaracja o owym, jak na przykład troskliwie zgadujesz się , czemu nie oblekać do prostszych frazeologizmów , takie jak na przykład 50 lat ?

 3. odchudzanie diyor ki:

  Biznesu opierany na każdym kroku. Odchudzanie. Odchudzanie.
  Nie jednym z najważne atoli lat edukacji tego sektorze
  traci, głównie ci, którego dopiero co te panującą lewą później swój
  rozbudowa jest doglądany a wspierany lecz prawdopodobnie stanowić w
  celu ciebie oraz rozbudowa dodawanie a zarabiając:
  kreatywno uregulowanego wymiana handlowa w takichkolwiek gwarancji azali aktywnie pracy tradingowych.
  Odchudzanie. To pozycja bez krawatów, podczas gdy zaś na od czasu do czasu nawet ujemne (!), co oznaczyć – pokrywa je sama instytucji natomiast
  nie da się, pomijany w święcej, trwanie nauki odbywa się
  w CV, nawet psychologicznej ewentualnie nawet ujemne (!), co oznaczyć w swojego proces nauki praktycznie,
  ogromna większych.